Speciale

CPN-modellering og analyse af routing i mobile ad hoc-netværk

(Masters Thesis: CPN Modelling and Analysis of Routing in Mobile Ad Hoc Networks)

Part of the experiment running farm
Part of the experiment running farm

 

Resumé

Dette speciale undersøger mobile ad hoc-netværk betegnet MANET'er. Jeg beskriver MANET-protokoller generelt og fokuserer herefter på MANET-protokollen Dynamic Source Routing. Jeg beskriver og modellerer denne og forskellige, valgfrie optimeringer hertil - f.eks. knuders brug af deres caching af netværkstopologidata - i Coloured Petri Nets. Jeg beskriver problemområder i den officielle specifikation af protokollen, og jeg kommer med forslag til, eller giver retningslinier for, løsninger for disse. Desuden laver jeg et forslag til en ekstra optimering af protokollen. Herefter undersøger jeg to af de modellerede optimeringers indvirkning på protokollens effektivitet bl.a. målt i pakkefremkomst-procentdel og antal transmissioner i netværket under varierende forhold.
     

Abstract

This thesis examines mobile ad hoc networks known as MANETs. I describe MANET protocols in general and subsequently focus on the MANET protocol Dynamic Source Routing. I describe and model this and various optional optimisations to it - e.g. nodes' use of cached network topology data - in Coloured Petri Nets. I describe problem areas in the official specification of the protocol and I make proposals or give guidelines to solutions for these. Furthermore, I suggest an extra optimisation of the protocol. After this I examine how two of the modelled optimisations influence the efficiency of the protocol among others measured in packet delivery ratio and the number of transmissions in the network under varying circumstances.

 

Tilgængelige ressourcer: