Fair Star Trek-Quiz

af Niels O. Jensen
sidst revideret: 2001-12-13
kommentarer til

Jeg kan desværre ikke dukke op til SFAABs traditionsrige quiz næste gang. Det er nok meget godt, for jeg plejer alligevel at få tæsk i quizzen. Så jeg tænkte, at jeg som en gave til menneskeheden (og de mindre årvågne elementer af SFAAB (såsom mig selv)) ville lave en lidt nemmere quiz. Den følger her:

 1. Skibene, man følger i mange af Star Trek-serierne, hedder...?
  Papkasseshow
  Quake 8
  Enterprise
  Flying Saucer Extra-Ordinair

 2. Kaptajnen i The Next Generation hedder Jean-Luc...?
  Q
  Picard
  Poulsen
  Dansk Folkeparti

 3. Kaptajnen fra The Original Series, William Shatner, spillede senere med i serien...?
  Baywatch
  Redningsaktion 0-0-0
  Rescue 911
  Blod Og Afrevne Lemmer I En Ambulance

 4. Spock (fra The Original Series) er en...?
  Klingon
  Vulcan
  Agurk
  Tribble

 5. Den nyeste Star Trek-serie hedder...?
  The Very Next Generation
  Oh, I Believe In Yesterday...
  Enterprise
  Human Screw-ups in 99 Ways

 6. Den nyeste Star Trek-serie foregår...?
  Før The Original Series
  Efter Voyager forsvandt for altid i Delta-kvadratet
  I år 3000 p.g.a. noget med en stasis-maskine
  3 millioner år ude i fremtiden p.g.a. noget atomstråling, der slap løs

 7. Star Trek: Voyager foregik hovedsageligt...?
  På en badestrand
  I en ambulance
  I et rumskib
  I Magasin i december

 8. Phlox, Leonard H. McCoy, Beverly Crusher, Julian Bashir, ...?
  Seven of Nine
  The Borg Queen
  The Doctor
  Enterprise

 9. Hed The Original Series oprindeligt The Original Series?
  Ja
  Nej, dengang vidste man jo ikke, at der ville komme flere
  Nej, den hed "Space Cowboys In Outer Space!"
  Nej, den hed "The Swedish Potato Show"

 10. Har Whoopi Goldberg nogensinde været med i en Star Trek-serie?
  Nej
  Ja, som kaptajn på Voyager
  Ja, som vinduespudser på Deep Space Nine
  Ja, som bartender i The Next Generation

 11. Computeren ombord på Enterprise (i The Next Generation) er en...?
  Intel Pentium 4
  AMD 100 MHz processor
  Commodore 64 med både diskettedrev og båndstation
  Sej en

 12. Skibet, man følger i The Next Generation, hedder helt præcist...?
  U.S.S. Skoleskibet Danmark
  U.S.S. Borg Cube
  U.S.S. Enterprise NCC-1701-D
  U.S.S. Paramount Pictures

 13. Neelix og Kes, Tom Paris og B'Elanna Torres, Jadzia Dax og Worf, ...?
  Kathryn Janeway og The Doctor
  Quark og Nog
  Jean-Luc Picard og William Riker
  Hey! Vi er ikke kommet så langt i den nye serie endnu!

 14. En af Star Trek-serierne hedder...?
  Star Trek: Deep Space Nine
  Star Trek: Red Dwarf
  Star Trek: Babylon 5
  Star Trek: Futurama

 15. En af figurerne i Star Trek-universet hedder...?
  Lister
  Bender
  Garak
  Nyrup

 16. William Shatner er kendt for at have sagt...?
  "Resistence is futile!"
  "Get a life, people. It's just a TV show!"
  "Very funny, Scotty. Now beam back my clothes!"
  "So... You come here often?"

 17. The Prime Directive går ud på, at...?
  Man ikke må tisse ved siden af toilettet
  Man ikke må flyve baglæns for sjov
  Man ikke må blande sig i andre folkeslags udvikling
  Man ikke må fløjte, når man scanner efter liv på en planet

 18. De slap af med tribblerne i "The Trouble with Tribbles" ved beame dem over til klingonerne. Men nogle af dem var allerede væk, da de kom til at...?
  Slå dem ihjel, fordi besætningen ikke vidste, at tribblerne ikke kunne holde til at blive spillet squash med
  Slå dem ihjel, fordi besætningen ikke vidste, at tribblerne ikke kunne holde til at blive malet gule og givet væk som påskeæg
  Slå dem ihjel, fordi tribblerne slap ind, mens besætningen spillede Quake i Holo-suiten
  Slå dem ihjel, fordi tribblerne slap ind i et lager med forgiftet korn

 19. Borg cubes er...?
  Runde
  Firkantede
  Hjerteformede
  Uskadelige

 20. Kaptajn Picard har aktiveret selv-destruerings-mekanismen...?
  0 gange
  Et sted mellem 2 og 100 gange
  142827482732 gange
  142827482733 gange

 21. Citatet "You're dead, this is the afterlife - and I'm God" blev udtalt af...?
  Data til Natasha Yar
  Worf til Jadzia Dax
  Neelix til Kes
  Q til Jean-Luc Picard

 22. Når klingoner taler, lyder det ikke så godt oversat til engelsk. Det lyder bedre på...?
  Indisk
  Svensk
  Tysk
  Københavnsk

 23. Borgs er gode til at...?
  Huske at hejse flaget hver morgen
  Tilpasse sig omgivelserne
  Bage pandekager
  Finde på practical jokes

 24. Ferengierne er kendte for deres...?
  Telepatiske evner
  Meget små ører
  Humanitære arbejde på fattige planeter
  Pengegriskhed

 25. Det specielle ved Data var, at han...?
  Bedst hvilte ud i badet hver morgen
  Var Borg-dronningen i forklædning
  Kun fik lov til at blive ombord, fordi han havde samme blodtype som kaptajnen
  Kunne tælle til 1000000000 enormt hurtigt

   

Resultat:

Din score:  

0: Øv, du prøver jo ikke engang.
1-25: Ja! Du er en vinder!